Przypadki / Cases

A snapshot of Polish cases:
 1. Nominative / Mianownik: Kto? Co?
 2. Genitive / Dopełniacz: Kogo? Czego?
 3. Dative / Celownik: Komu? Czemu?
 4. Accusative / Biernik: Kogo? Co?
 5. Instrumental / Narzędnik: z Kim? z Czym?
 6. Locative / Miejscownik: o Kim? o Czym?
 7. Vocative / Wołacz: O!
Notes on case use:

1. Nominative / Mianownik: Kto? Co?
 • subject of the sentence
2. Genitive / Dopełniacz: Kogo? Czego? nie ma . . .
 • indicates possession, most senses of 'of'
3. Dative / Celownik: Komu? Czemu? się przyglądam . . .
 • indicates indirect object (to or for something is done)
4. Accusative / Biernik: Kogo? Co? widzę . . .
 • indicates direct object (thing perceived by or acted on by the subject)
5. Instrumental / Narzędnik: z Kim? z Czym?
 • indicates means by which something is done (by tram, with a pen)
6. Locative / Miejscownik: o Kim? o Czym?
 • used with certain prepositions
7. Vocative / Wołacz: O!
 • direct address