Słownictwo / Vocabulary


  8 kwietnia, piątek / 8 April, Friday
  • kokon / cocoon (n)
  • nagi / naked (adj)
  • ręcznik / towel (n)
  • wykształcenie / education (n)
  • doświadczenie / experience (n)
  • wypowiadać komuś / to give somebody notice (v)
  • wypowiedzenie / notice (n)
  • zarabiać / to earn (v)
  • strajkować / to strike (v)
  • zwolnienie / a dismissal (n)
  • pośredniczyć / to mediate (v)
  • pośrednik / mediator (n)
  • ciężky / heavy (adj)
  • męczący / tiring (adj)
  • niebezpieczny / dangerous (adj)
  • opłacalny / profitable (adj)
  • surowy / severe (adj)
  • wypłacać / to pay somebody (v)
  • wypłata / payment (n)
  • strajkować / to be on strike (v)
  • strajk / strike (n)
  • negocjować / to negotiate (v)
  • negocjacja / negotiation (n)
  • zatrudnienie / employment (n)
  • wynagradzać / to compensate someone for something (n)
  • wynagrodzenie / pay (n)
  • pośredniczyć / to mediate (v)
  • pośrednik / mediator (n)
  • listonosz / postman (n)
  • strażak / firefighter (n)
  • komisariat policji / police station (n)
  • kieliszek wina / wine glass (n)
  • badać / to study (v)
  • badanie / examination, text (n)
  • ona jest w ciąży / She is pregnant.
  • oddychać świeżym powietrzem / to breathe fresh air
  • nałog / bad habit, addition (n)
  • On jest uzależniony od hazardu / He is addicted to gambling.
  • samopoczucie / mood (n)
  • czy coś się stało? / what is the matter?
  • blady / pale (adj)
  • przygnębiony / disappointed (adj)
  • zasnąc / to fall asleep (v perf) - (I will continue to mark perfective forms from now on)
  • wreszcie się wyspać się / to finally get enough sleep
  • ciągle / still (adv)
  • tlen / oxygen (n)

  7 kwietnia, czwartek / 7 April, Thursday
  • kołdra / quilt (n)
  • powinność / duty
  • Czy może pan/pani rozmienić sto złotych? / Can you give me change for 100 złoty?
  • To nie mój problem. / That's not my problem.
  • stojak / stand, rack (n)
  • doskonały / perfect (adj)
  • Proszę, do mnie nie dzwonić. / Please do not call me.

  6 kwietnia, sroda / 6 April, Wednesday: (translations coming soon)
  • W marcu jak w garncu / March is like a pot (referring to mixed up weather, like stew in a pot)
  • górnik / miner (n)
  • kucharz / cook, chef (n)
  • pielęgniarka / nurse (n)
  • rolnik / farmer (n)
  • rzemieślnik / craftsman, artisan (n)
  • tłumacz / translator (n)
  • farmaceuta / pharmacist (n)
  • księgarz / bookseller (n)
  • piekarz / baker (n)
  • przedszkolanka / kindergarten teacher (n)
  • sprzątaczka / cleaning lady (n)
  • oszczędać pieniądze / to save money
  • mniej więcej / more or less, about
  • połtora / one and a half
  • wojna / war (n)
  • obrona / defence (n)
  • burza mózgów / brainstorm (n)
  • wynagrodzenie / pay (n)
  • pensja / salary, pay (n)
  • zarobek / earnings, wage (n)
  • dynamiczny / dynamic (n)
  • pilny/ urgent (n)
  • obowiązkowy / obligatory, mandatory (adj)
  • obowiązek / duty, obligation (n)
  • rozkład pracy / work schedule (n)
  • pracownik umysłowy / office worker, white-collar worker (n)
  • pracownik fizyczny / physical or manual worker (n)
  • burza / storm (n)
  • piorun / lightning (n)
  • praca na własny rachunek / to work for oneself
  • zatrudniać / to employ (v)
  • dawać pracę / to give out work, to assign duties (v)
  • zwalniać / to dismiss, to fire (v)
  • pracować na etacie / to work as an employee (v)
  • pracodawca / employer (n)
  • żonaty / married man (n)
  • mężatka / married woman (n)
  • powinien / should "on powinien tam pójść" / "he should go there"

  5 kwietnia, wtorek / 5 April, Tuesday:
  • przeczytać / to read (v, perf.)
  • pluskwa / bedbug (n)
  • grzbiet / back, spine (n)
  • ściema / scheme, bullshit (n)
  • większy / bigger (adj comp)
  • Czy mogę wziaść jedno krzesło? / may I take a chair?
  • Poproszę americano z podwóynym espresso. / An americano, made with double espresso, please. :)
  • Prywatne lekcje angielskiego z kanadyjczykiem. / Private English lessons with a Canadian.
  • w tym tygodniu / this week
  • Czy mogę pogłaskać psy? / May I pet the dog?

  4 kwietnia, poniedziałek / 4 April, Monday: 

  There are more words today than I expect will be the norm.
  • czemu nie / why not
  • pilny / urgent (adj)
  • zapraszam cię / I invite you (I'm paying . . . )
  • chętnie / with pleasure (adv)
  • knajpa / eating or drinking place (maybe 'joint?')
  • zamknąć się / shut up! (v)
  • lokator / occupant (n)
  • doustny / orally, by mouth (adv)
  • sznurowadło / shoelace (n)
  • nieuważny / distracted (n)
  • czytelnie / readable, legible (adj)
  • rosół / broth (n)
  • samopoczucie / mood (n)
  • biedny / poor (adj)
  • gorzej / worse (adv)
  • gorszy / worse (adj)
  • topnienie / meltdown (n)
  • chłodnica / radiator (n)
  • silnik / engine (n)
  • stopa / foot (n)
  • śmietana / cream, from milk (n)
  • sposób / way, manner, means, method (n)

  Przed 4 kwietnia:
  • food / jedzenie (n)
  • meldunek / registration (n)
  • przyszłość / future (n)
  • airmail / pocztą lotniczą (n)
  • pillowcase / poszewka (n)
  • single / pojedynczy (adj)
  • good / grzeczny (adj, in this case meaning 'well behaved')
  • help / pomoc (n)
  • patience / cierpliwość (n)
  • odbierać / to pick up (v)
  • czegoś / something (pronoun, genitive case)
  • anything / coś (pron)
  • something / coś (pron)
  • płyn / liquid or fluid (n)
  • bleach / wybielacz (n)
  • comfortable / wygodny (n, in this case of a chair, a bed, glasses)
  • wide / szeroki (adj)
  • shiny / błyszczący (adj)
  • makler / (stock)broker (n)
  • walk / chodzić piechotą (v)
  • ratusz / town hall (n)
  • change / reszta (n)
  • ring / pierścionek (n)
  • forget / zapominać (v)
  • celny / customs (adj 'what kind of officer?')
  • służba / service (n)
  • graniczny / border (n)
  • młodzież / youth(s) (n)
  • march / maszerować (v)
  • March / marzec (n)
  • galop / gallop (n I love these ones! Free word!)
  • dopiero / only (adv)
  • begin / po pierwsze (v 'To begin with, I'd like to know . . . )
  • when / kiedy (adv)
  • try / starać się (v to make an effort)
  • salmon / łosoś (n)
  • happy / szczęśliwy (adj)
  • ławka / bench (n)
  • orchid / orchidea (n)
  • stoic / stoik (n)
  • zboczony / perverted (adj)
  • zbocze / slope (n)
  • spleen / śledziona (n)
  • stukot / clatter (n)
  • żal / regret (n)
  • grudzień / December (n)
  • obowiązujący / valid (adj)
  • loyal / lojalny (adj)